Zarząd koła PZW nr 7 "Rurzyca"

Prezes: Szkuciak Tomasz

Skarbnik: Szczepański Jacek

V-ce Prezes: Węclewska Barbara

Sekretarz: Andrzej Wójcik

Gospodarz: Wróbel Karol

Członek: Nalborska Grażyna

Członek: Najmowicz Tomasz

Członek: Buca Grzegorz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Roman Adam

Członek: Syczewska Julia

Członek: Oczyński Krzysztof

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Szajek Waldemar

Członek: Węclewski Mariusz

Członek: Wiśniewski Jan

Delegaci na Zjazd

Delegat: Szczepański Jacek

Delegat: Szkuciak Tomasz

Delegat: Henryk Mąka

Z-ca Delegata: Nalborska Grażyna

Z-ca Delegata: Bielawski Bogusław