Zarząd koła PZW nr 7 "Rurzyca"

Prezes: Nalborska Grażyna

Skarbnik: Bocianowski Ryszard

V-ce Prezes: Mąka Henryk

Sekretarz: Andrzej Wójcik

Gospodarz: Nalborska Urszula

Członek: Węclewska Barbara

Członek: Leszczyński Andrzej

Członek: Najmowicz Tomasz

Członek: Szkuciak Tomasz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Z-ca Przewodniczącego:

Sekretarz: Borucki Rafał

Członek: Strusiewicz Stanisław

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Szajek Waldemar

Członek: Węclewski Mariusz

Członek: Wiśniewski Jan

Delegaci na Zjazd

Delegat: Nalborska Grażyna

Z-ca Delegata: Leszczyński Andrzej

Z-ca Delegata: Mąka Henryk