2016-08-21 Ognica

Wyniki zawodów

Mistrz Koła 2016 - Gruntowe

II tura Mistrz Koła - Ognica

Mistrz Koła "Rurzyca" w dyscyplinie gruntowej wyłoniony.
W dwie sierpniowe niedziele wędkarze z Kola Wędkarskiego "Rurzyca" w Chojnie rywalizowali na rzece Odrze o tytuł Mistrza Koła 2016 w dyscyplinie gruntowej.
W dwóch turach o ten tytuł rywalizowało 24 zawodników.
I-tura była rozgrywana w m. Krajnik Dolny, do najlepszych tego dnia należeli: Bocianowski Ryszard, Pawlik Władysław, Nalborska Urszula.
II tura odbyła się w Ognicy, tym razem do najlepszych należeli: Nalborska Grażyna, Szczepański Jacek, Nowakowski Wiesław.

Mistrzem Koła 2016 po dwóch turach został

Pawlik Władysław.



V-ce mistrzami: Nowakowski Wiesław i Nalborska Grażyna.